فایل های دسته بندی نفت و پتروشیمی - صفحه 1

جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی